U nas reklamacje to żaden problem!

W razie jakichkolwiek problemów z zakupionym towarem, najlepiej na początku skontaktuj się z nami telefonicznie: 730 261 300 lub mailowo: sklep@dzikaknieja.pl

Może problem uda się rozwiązać w ten sposób.

 

Jeśli chcesz wysłać do nas produkt na reklamację lub zwrot, koniecznie włóż do przesyłki także kartkę z danymi:

 • Imię i Nazwisko
 • Numer telefonu do kontaktu
 • Dowód zakupu towaru - najlepiej paragon lub fakturę
 • Informację z opisem ewentualnej wady / powodem odesłania towaru 

Wszystkie reklamacje rozpatrujemy na miejscu, najszybciej jak to możliwe. Zazwyczaj trwa to nie więcej niż 2 dni.

 

Adres do wysyłki:

dzikaknieja.pl
ul. Emila Fieldorfa Nila 7
32-050 Skawina
tel. 730 261 300

 

W przypadku nieuzasadnionej wysyłki, bez wcześniejszego kontaktu, produkt może zostać odesłany przesyłką pobraniową na koszt klienta!

 

Wszystkie szczegółowe informacje o udzielanej przez nas rękojmi znajdziesz w linku poniżej:

 Reklamacje - Rękojmia - Szczegółowe informacje

 

Zwrot towaru do 14 dni - czyli prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Niniejsze zapisy mają również zastosowanie do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@dzikaknieja.pl lub pocztą na adres: dzikaknieja.pl, 32-050 Skawina, ul. Emila Fieldorfa Nila 7.
 3. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, nie później niż w terminie 14 dni. Konsument ponosi przy tym tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy zwrot wpłaconej przez klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia na podany przez klienta rachunek bankowy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać zwrot kwoty jeśli nie otrzyma towaru lub potwierdzenia jego odesłania. 
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru dlatego sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu lub pomniejszyć jego wartość (przykładem może być np. zerwanie folii ochronnych z ekranów, porysowanie rzeczy lub inne ślady użytkowania).
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może przygotować samodzielnie lub skorzystać z gotowych formularzy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku.